Interests
avatar

Trang Trần

1
4.1
3
  • Giảng viên Trang Trần đang công tác và giảng dạy chuyên môn bộ môn BJ tại FullHouse, một tổ chức tư vấn về lĩnh vực tâm lý hôn nhân, tâm lí phòng the gia đình.
  • Với 7 năm kinh nghiệm và tìm hiểu về lĩnh vực, từng là giảng viên bộ môn của một số trung tâm về tâm lý phòng the, với 3 năm kinh nghiệm giảng dạy online và trực tiếp các lớp hoặc 1:1 cùng bộ môn và các kĩ năng phòng the khác.
Trang Trần
Courses: 1
Rating: 4.1
Followers: 3

Trang Trần

ABOUT
  • Giảng viên Trang Trần đang công tác và giảng dạy chuyên môn bộ môn BJ tại FullHouse, một tổ chức tư vấn về lĩnh vực tâm lý hôn nhân, tâm lí phòng the gia đình.
  • Với 7 năm kinh nghiệm và tìm hiểu về lĩnh vực, từng là giảng viên bộ môn của một số trung tâm về tâm lý phòng the, với 3 năm kinh nghiệm giảng dạy online và trực tiếp các lớp hoặc 1:1 cùng bộ môn và các kĩ năng phòng the khác.
TOP COURSES

No Related Course