Interests
avatar

Trần Việt Văn

0
0
1
 • Công tác tại báo Lao Động.
 • Nhà báo, nghệ sỹ nhiếp ảnh.
 • Đã đoạt trên 70 giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế (18 giải nhất), là tác giả Việt Nam đầu tiên 9 năm liền đoạt giải cuộc thi ảnh hàng đầu châu Âu: Px3- Paris (Pháp), 5 năm giải Master Cup (Mỹ), 4 lần shortlist sáng tạo quốc tế London (Anh)...
 • Có 10 triển lãm cá nhân và nhiều triển lãm nhóm.
 • Có nhiều tác phẩm được xuất bản trong các tạp chí nhiếp ảnh uy tín của Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc.
 • Được tạp chí Actor Photo (Paris, Pháp) và Talent house (Mỹ) phỏng vấn cá nhân. Là giám khảo nhiều cuộc thi và khách mời của nhiều chương trình truyền hình.
 • Là nhân vật của trên 300 bài báo tạp chí.
Trần Việt Văn
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 1

Trần Việt Văn

ABOUT
 • Công tác tại báo Lao Động.
 • Nhà báo, nghệ sỹ nhiếp ảnh.
 • Đã đoạt trên 70 giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế (18 giải nhất), là tác giả Việt Nam đầu tiên 9 năm liền đoạt giải cuộc thi ảnh hàng đầu châu Âu: Px3- Paris (Pháp), 5 năm giải Master Cup (Mỹ), 4 lần shortlist sáng tạo quốc tế London (Anh)...
 • Có 10 triển lãm cá nhân và nhiều triển lãm nhóm.
 • Có nhiều tác phẩm được xuất bản trong các tạp chí nhiếp ảnh uy tín của Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc.
 • Được tạp chí Actor Photo (Paris, Pháp) và Talent house (Mỹ) phỏng vấn cá nhân. Là giám khảo nhiều cuộc thi và khách mời của nhiều chương trình truyền hình.
 • Là nhân vật của trên 300 bài báo tạp chí.
TOP COURSES

No Related Course