Trần Văn Hải
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

- Thạc Sĩ Tài Chính Học Viện Tài Chính, Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.

- Chủ nhiệm Hội nguồn nhân lực Việt Nam HR Global.

- Có nhiều năm đào tạo nguồn nhân lực ở Việt Nam.

Xem đầy đủ

Các khóa học