Interests
avatar

Trần Thùy Dương

0
0
0
  • Cử nhân chuyên ngành công tác xã hội.
  • Admin hội cha mẹ Việt Nam.
  • Đã có 5 năm nghiên cứu và thực nghiệm về các thói quen và các nếp sinh hoạt của trẻ.
  • Giúp đỡ hàng ngàn bà mẹ hiểu và yêu con hơn, việc nuôi con đã không còn là gánh nặng, mà trở thành niềm vui.
Trần Thùy Dương
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Trần Thùy Dương

ABOUT
  • Cử nhân chuyên ngành công tác xã hội.
  • Admin hội cha mẹ Việt Nam.
  • Đã có 5 năm nghiên cứu và thực nghiệm về các thói quen và các nếp sinh hoạt của trẻ.
  • Giúp đỡ hàng ngàn bà mẹ hiểu và yêu con hơn, việc nuôi con đã không còn là gánh nặng, mà trở thành niềm vui.
TOP COURSES

No Related Course