Trần Thùy Dương
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Cử nhân chuyên ngành công tác xã hội.

Admin hội cha mẹ Việt Nam.

Đã có 5 năm nghiên cứu và thực nghiệm về các thói quen và các nếp sinh hoạt của trẻ.

Giúp đỡ hàng ngàn bà mẹ hiểu và yêu con hơn, việc nuôi con đã không còn là gánh nặng, mà trở thành niềm vui.

Xem đầy đủ

Các khóa học