Interests
avatar

Trần Thị Thuyết

1
0
0
  • Là giáo viên dạy giỏi quận Tây Hồ nhiều năm, có 12 năm kinh nghiệm làm việc với trẻ nhỏ tại trường song ngữ quốc tế Hanoi Academy. Hiện là hiệu trưởng trường mầm non Sơn Ca, Hà Nội.
Trần Thị Thuyết
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Trần Thị Thuyết

ABOUT
  • Là giáo viên dạy giỏi quận Tây Hồ nhiều năm, có 12 năm kinh nghiệm làm việc với trẻ nhỏ tại trường song ngữ quốc tế Hanoi Academy. Hiện là hiệu trưởng trường mầm non Sơn Ca, Hà Nội.
TOP COURSES
Loading...