Interests
avatar

Trần Thị Thanh Ngân

1
0
1
  • Là tác giả quyển ebook luyện thi tiếng Nhật “ THI LÀ ĐẬU” cấp độ N3, N2.
  • Đã từng là thông- phiên dịch viên tại công ty du học Đa Văn Hoá.
  • 3 năm sống và làm việc tại Nhật.
  • Master NLP- lập trình ngôn ngữ tư duy.
  • Chinh phục N2 tiếng Nhật trong vòng 6 tháng học và ôn thi ngay lần đầu tiên đi thi JLPT tại Nhật.
Trần Thị Thanh Ngân
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 1

Trần Thị Thanh Ngân

ABOUT
  • Là tác giả quyển ebook luyện thi tiếng Nhật “ THI LÀ ĐẬU” cấp độ N3, N2.
  • Đã từng là thông- phiên dịch viên tại công ty du học Đa Văn Hoá.
  • 3 năm sống và làm việc tại Nhật.
  • Master NLP- lập trình ngôn ngữ tư duy.
  • Chinh phục N2 tiếng Nhật trong vòng 6 tháng học và ôn thi ngay lần đầu tiên đi thi JLPT tại Nhật.
TOP COURSES
Loading...