Interests
avatar

Trần Thanh Tùng (Tùng Trần)

2
4.4
1
  • Sáng lập viên kiêm giáo viên Trung tâm Tiếng Anh Rock 3T.
  • Gia sư môn Economics cho sinh viên Đại học Morehead State University, Kentucky, Mỹ.
  • Tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại Thương.
Trần Thanh Tùng (Tùng Trần)
Courses: 2
Rating: 4.4
Followers: 1

Trần Thanh Tùng (Tùng Trần)

ABOUT
  • Sáng lập viên kiêm giáo viên Trung tâm Tiếng Anh Rock 3T.
  • Gia sư môn Economics cho sinh viên Đại học Morehead State University, Kentucky, Mỹ.
  • Tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại Thương.
TOP COURSES
Loading...
Loading...