Interests
avatar

Trần Thanh Tùng (Tùng Trần)

3
4.4
4
  • Sáng lập viên kiêm giáo viên Trung tâm Tiếng Anh Rock 3T.
  • Gia sư môn Economics cho sinh viên Đại học Morehead State University, Kentucky, Mỹ.
  • Tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại Thương.
Trần Thanh Tùng (Tùng Trần)
Courses: 3
Rating: 4.4
Followers: 4

Trần Thanh Tùng (Tùng Trần)

ABOUT
  • Sáng lập viên kiêm giáo viên Trung tâm Tiếng Anh Rock 3T.
  • Gia sư môn Economics cho sinh viên Đại học Morehead State University, Kentucky, Mỹ.
  • Tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại Thương.
TOP COURSES
Loading...
Loading...
Loading...