Trần Thanh Tùng (Tùng Trần)
4.4  (13 đánh giá)

Ngoại ngữ (3)

1826
học viên
3
khóa học
13
bình luận
Thông tin giảng viên

- Sáng lập viên kiêm giáo viên Trung tâm Tiếng Anh Rock 3T.

- Gia sư môn Economics cho sinh viên Đại học Morehead State University, Kentucky, Mỹ.

- Tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại Thương.

Xem đầy đủ

Các khóa học