Trần Thành Chiến
4.2  (42 đánh giá)

Thiết kế (1)

768
học viên
1
khóa học
42
bình luận
Thông tin giảng viên

- Tốt nghiệp chuyên ngành cơ điện tử, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

- Từ năm thứ 3 đại học đã sử dụng thành thạo phần mềm Solidworks để thiết kế Robocon, làm đồ án.

- Có kinh nghiệm 4 năm làm trong các công ty nước ngoài chuyên về thiết kế và chế tạo sản phẩm sử dụng phần mềm Solidworks.

- Email liên hệ: tranchien186ph@gmail.com

Xem đầy đủ

Các khóa học