Trần Quang Vinh
4.0  (242 đánh giá)

Kinh doanh - khởi nghiệp (2)

Root Catalog (1)

3666
học viên
3
khóa học
242
bình luận
Thông tin giảng viên

- Từ tháng 10/2017 đến nay: Phó giám đốc khối Tư vấn đầu tư - CTCP Chứng Khoán FPT

- Từ tháng 10/2008 đến tháng 9/2017: Phó giám đốc bộ phận môi giới chứng khoán - CTCP Chứng Khoán FPT

- Giảng viên khóa học ""Đầu tư tăng trưởng - Phương pháp mang đến sự thịnh vượng""

- Kinh nghiệm: tham gia đầu tư thị trường chứng khoán từ năm 2000 (tính đến nay đã hơn 19 năm) và trở thành nhân viên công ty chứng khoán từ tháng 1/2007. Ở vị trí nhà đầu tư cũng như chuyên gia tư vấn đầu tư tôi đã có rất nhiều bài học thành công lẫn thất bại trên thị trường chứng khoán. Quá trình đó giúp tôi đã xây dựng được cho mình công thức đầu tư hiệu quả và an toàn phù hợp đặc điểm tính cách cá nhân.

- Có trên 10.000 học viên đã tham gia các khóa học online.

- Đã đạo tạo cho trên 2000 nhà đầu tư tham gia tìm hiểu và trở thành nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán. "

Xem đầy đủ

Các khóa học