Interests
avatar

Trần Phương Thủy

0
0
0
  • Giảng viên tại trường kinh doanh TNI Business School.
  • Kinh nghiệm giảng dạy kỹ năng mềm.
  • Đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi hùng biện.
Trần Phương Thủy
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Trần Phương Thủy

ABOUT
  • Giảng viên tại trường kinh doanh TNI Business School.
  • Kinh nghiệm giảng dạy kỹ năng mềm.
  • Đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi hùng biện.
TOP COURSES

No Related Course