Interests
avatar

TRẦN PHƯỚC HIỆP

0
0
0
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh: Giao tiếp, TOIEC, IELTS.
  • Giảng viên chuyên nghiên cứu về ngôn ngữ Anh.
  • Từng là giám đốc điều hành tại 1 số trung tâm Anh ngữ quốc tế với môi trường 100% giáo viên nước ngoài.
  • Anh chuyên nghiên cứu về lộ trình học Tiếng Anh nhằm chia sẻ và giúp đỡ cộng đồng Việt Nam, nhất là các bạn trẻ có thể giao tiếp tốt được Tiếng Anh.
TRẦN PHƯỚC HIỆP
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

TRẦN PHƯỚC HIỆP

ABOUT
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh: Giao tiếp, TOIEC, IELTS.
  • Giảng viên chuyên nghiên cứu về ngôn ngữ Anh.
  • Từng là giám đốc điều hành tại 1 số trung tâm Anh ngữ quốc tế với môi trường 100% giáo viên nước ngoài.
  • Anh chuyên nghiên cứu về lộ trình học Tiếng Anh nhằm chia sẻ và giúp đỡ cộng đồng Việt Nam, nhất là các bạn trẻ có thể giao tiếp tốt được Tiếng Anh.
TOP COURSES

No Related Course