Trần Phú Sơn
4.0  (1 đánh giá)

Marketing (1)

57
học viên
1
khóa học
1
bình luận
Thông tin giảng viên

- Giám đốc Marketing Saigon Digital

- Giám đốc quản trị thương hiệu KBVISION GROUP

- Giám đốc Marketing Afiri EU và Giám đốc Marketing Viking Group

- Giám đốc Marketing QUESTEK

Xem đầy đủ

Các khóa học