Interests
avatar

Trần Nhật Tuấn

0
0
0
  • Giám đốc kỹ thuật nhãn hàng Yelow xuất sứ Italia
  • Chủ học viện tóc Nhật Tuấn singapore
  • Từng tu nghiệp 3 năm tại học viện tóc toniguy singapore
  • Giải cây kéo vàng năm 2013
Trần Nhật Tuấn
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Trần Nhật Tuấn

ABOUT
  • Giám đốc kỹ thuật nhãn hàng Yelow xuất sứ Italia
  • Chủ học viện tóc Nhật Tuấn singapore
  • Từng tu nghiệp 3 năm tại học viện tóc toniguy singapore
  • Giải cây kéo vàng năm 2013
TOP COURSES

No Related Course