Trần Ngọc Vui
0.0  (0 đánh giá)

Ngoại ngữ (2)

10
học viên
2
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

- Có kinh nghiệm 18 năm giảng dạy bộ môn tiếng Anh.

- Đã từng giảng dạy ở một số trung tâm.

- Giảng dạy hàng nghìn học viên trong cả nước.

Xem đầy đủ

Các khóa học