Interests
avatar

Trần Minh Trường

1
4
1
 • 1. Trần Minh Trường
 • Hiện là nhà đầu tư tài chính trên các lĩnh vực: Chứng khoán, Giao dịch Forex & Gold, và đang tư vấn cho một số ngân hàng ở Việt Nam.
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm tại thị trường chứng khoán phái sinh và ngoại hối.
 • Với 2 năm kinh nghiệm giảng dạy về chứng khoán phái sinh, đặc biệt là giao dịch forex - ngoại hối
 • Tổ chức nhiều khóa học online, offline và chỉ dẫn trading cho hàng trăm thành viên và khách hàng trên các mạng xã hội như zalo, facebook, telegram.
 • 2. Nguyễn Đức Kiên
 • Hiện là nhà đầu tư tài chính trên các lĩnh vực: Chứng khoán, Giao dịch Forex , và đang tư vấn cho một số quỹ ủy thác lớn tại Việt Nam
 • Master và Tổ Lái về đầu tư tiền điện tử.
 • Đang giao dịch các quỹ giao dịch PAMM trong nước.
 • Phát triển EA và phương pháp giao dịch riêng trong Forex và Gold.
 • Đã giúp đỡ hơn rất nhiều học viên từ trong đến ngoài nước, tạo ra nguồn thu nhập ổn định từ coin và forex.
 • Tổ chức nhiều khóa học online, offline và chỉ dẫn trading cho hàng trăm thành viên và khách hàng trên các mạng xã hội như zalo, facebook, telegram
Trần Minh Trường
Courses: 1
Rating: 4
Followers: 1

Trần Minh Trường

ABOUT
 • 1. Trần Minh Trường
 • Hiện là nhà đầu tư tài chính trên các lĩnh vực: Chứng khoán, Giao dịch Forex & Gold, và đang tư vấn cho một số ngân hàng ở Việt Nam.
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm tại thị trường chứng khoán phái sinh và ngoại hối.
 • Với 2 năm kinh nghiệm giảng dạy về chứng khoán phái sinh, đặc biệt là giao dịch forex - ngoại hối
 • Tổ chức nhiều khóa học online, offline và chỉ dẫn trading cho hàng trăm thành viên và khách hàng trên các mạng xã hội như zalo, facebook, telegram.
 • 2. Nguyễn Đức Kiên
 • Hiện là nhà đầu tư tài chính trên các lĩnh vực: Chứng khoán, Giao dịch Forex , và đang tư vấn cho một số quỹ ủy thác lớn tại Việt Nam
 • Master và Tổ Lái về đầu tư tiền điện tử.
 • Đang giao dịch các quỹ giao dịch PAMM trong nước.
 • Phát triển EA và phương pháp giao dịch riêng trong Forex và Gold.
 • Đã giúp đỡ hơn rất nhiều học viên từ trong đến ngoài nước, tạo ra nguồn thu nhập ổn định từ coin và forex.
 • Tổ chức nhiều khóa học online, offline và chỉ dẫn trading cho hàng trăm thành viên và khách hàng trên các mạng xã hội như zalo, facebook, telegram
TOP COURSES
Loading...