Trần Minh Hoàng (Trần Hoảng)
5.0  (4 đánh giá)

Ngoại ngữ (1)

127
học viên
1
khóa học
4
bình luận
Thông tin giảng viên

- Giảng viên và là tác giả, chuyên gia nghiên cứu về Ngữ âm, thuyết trình và kỹ năng giao tiếp...

- Kinh nghiệm 10 năm là giảng viên tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ tại trường Đại học Hà Nội.

- Thầy được đào tạo về phương pháp giảng dạy tại ĐH Hawai'i, Hoa Kỳ

- Thầy tốt nghiệp thạc sỹ từ Đại học La Trobe, Úc.

- Giám đốc học thuật tại Trung tâm anh ngữ Tiếng Anh PEN và Học viện Công dân toàn cầu.

- Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh nhiều năm cho rất nhiều tổ chức và doanh nghiệp như Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, ĐHKT - ĐHQG HN, THACO, Fsoft, Công ty Xây dựng BQP....

Xem đầy đủ

Các khóa học