Interests
avatar

Trần Mạnh Hoàng Việt

0
0
0
 • Giảng viên Trần Mạnh Hoàng Việt
 • Founder & CEO iViet Solution
 • Giảng viên Trần Mạnh Hoàng Việt có nhiều năm tiếp xúc, chiến đấu và giáo dục trên mặt trận dạy con kỹ năng sinh tồn trong thời đại mới gồm:
 • Phòng tránh Tai nạn giao thông.
 • Phòng chống Xâm hại tình dục.
 • Phòng chống Bạo lực học đường.
 • Phòng chống Tệ nạn Ma túy trong học đường.
Trần Mạnh Hoàng Việt
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Trần Mạnh Hoàng Việt

ABOUT
 • Giảng viên Trần Mạnh Hoàng Việt
 • Founder & CEO iViet Solution
 • Giảng viên Trần Mạnh Hoàng Việt có nhiều năm tiếp xúc, chiến đấu và giáo dục trên mặt trận dạy con kỹ năng sinh tồn trong thời đại mới gồm:
 • Phòng tránh Tai nạn giao thông.
 • Phòng chống Xâm hại tình dục.
 • Phòng chống Bạo lực học đường.
 • Phòng chống Tệ nạn Ma túy trong học đường.
TOP COURSES

No Related Course