Trần Mạnh Hoàng Việt
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Giảng viên Trần Mạnh Hoàng Việt

Founder & CEO iViet Solution

Giảng viên Trần Mạnh Hoàng Việt có nhiều năm tiếp xúc, chiến đấu và giáo dục trên mặt trận dạy con kỹ năng sinh tồn trong thời đại mới gồm:

- Phòng tránh Tai nạn giao thông.

- Phòng chống Xâm hại tình dục.

- Phòng chống Bạo lực học đường.

- Phòng chống Tệ nạn Ma túy trong học đường.

Xem đầy đủ

Các khóa học