Trần Mạnh Chiến
5.0  (1 đánh giá)

Kinh doanh - khởi nghiệp (1)

2
học viên
1
khóa học
1
bình luận
Thông tin giảng viên

- CEO chuỗi cửa hàng Bác Tôm với hơn 20 cơ sở.

- Hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành nông nghiệp.

- Từng trải qua vị trí nghiên cứu viên của Bộ Nông nghiệp, Chuyên gia chuỗi giá trị của các tổ chức quốc tế (CIAT, Helvetas, ActionAid, Oxfam).

- Từng học về chuỗi giá trị tại Đại học Larenstein, Hà Lan; Health Coach với Integrative Nutrition (Hoa Kỳ).

Xem đầy đủ

Các khóa học