Interests
avatar

Trần Khoa Việt Nhi

0
0
0
 • Health coach & Master therapy yoga Trần Khoa Việt Nhi
 • Tốt nghiệp Holistic Health coach của học viện dinh dưỡng lớn nhất thế giới Institute for Integrative Nutrition (US)
 • Master therapy yoga (India)
 • Life coach (International Coach Federation)
 • Nhiều năm kinh nghiệm dạy yoga và chia sẻ các phương pháp bảo vệ và phục hồi sức khỏe tự nhiên
 • Đã chia sẻ với hàng nghìn học viên từ các tập đoàn Pepsico, Insee, VNG, Masan, Vietinbank, Vietnamworks, NavigoSearch, AIA, Bến Thành Tourist, Đất Xanh Miền Nam, Mekong Capital,...
Trần Khoa Việt Nhi
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Trần Khoa Việt Nhi

ABOUT
 • Health coach & Master therapy yoga Trần Khoa Việt Nhi
 • Tốt nghiệp Holistic Health coach của học viện dinh dưỡng lớn nhất thế giới Institute for Integrative Nutrition (US)
 • Master therapy yoga (India)
 • Life coach (International Coach Federation)
 • Nhiều năm kinh nghiệm dạy yoga và chia sẻ các phương pháp bảo vệ và phục hồi sức khỏe tự nhiên
 • Đã chia sẻ với hàng nghìn học viên từ các tập đoàn Pepsico, Insee, VNG, Masan, Vietinbank, Vietnamworks, NavigoSearch, AIA, Bến Thành Tourist, Đất Xanh Miền Nam, Mekong Capital,...
TOP COURSES

No Related Course