Trần Duy Quang
0.0  (0 đánh giá)

Công nghệ thông tin (1)

19
học viên
1
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Thạc sĩ Khoa học máy tính, ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM.

Tham gia giảng dạy từ 2010 tại ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM.

Từ 2016 có thực hiện các dự án freelance liên quan đến lập trình iOS.

Group Facebook hỗ trợ học viên:

https://www.facebook.com/groups/1835086683429799/

Xem đầy đủ

Các khóa học