Interests
avatar

Trần Dương

0
0
0
  • Một huấn luyện viên, một nhà đào tạo xuất sắc đã thay đổi kỹ năng tương tác xã hội cho hàng nghìn học viên với các chương trình Phi Ngôn Từ, Tự Tin Giao Tiếp Để Thành Công.
  • Biệt hiệu Giáo Sư Giường Chân – Vlogger chia sẻ các video hóm hỉnh, hữu ích và sâu sắc về kỹ năng sống trên Youtube.
  • Sáng lập viên kênh youtube Trần Dương - Kênh chia sẻ kiến thức về phát triển bản thân, kỹ năng thực tế liên quan đến giao tiếp với gần 30.000 người theo dõi.
Trần Dương
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Trần Dương

ABOUT
  • Một huấn luyện viên, một nhà đào tạo xuất sắc đã thay đổi kỹ năng tương tác xã hội cho hàng nghìn học viên với các chương trình Phi Ngôn Từ, Tự Tin Giao Tiếp Để Thành Công.
  • Biệt hiệu Giáo Sư Giường Chân – Vlogger chia sẻ các video hóm hỉnh, hữu ích và sâu sắc về kỹ năng sống trên Youtube.
  • Sáng lập viên kênh youtube Trần Dương - Kênh chia sẻ kiến thức về phát triển bản thân, kỹ năng thực tế liên quan đến giao tiếp với gần 30.000 người theo dõi.
TOP COURSES

No Related Course