Trần Đức Long
4.0  (1 đánh giá)

Nghệ thuật - đời sống (2)

42
học viên
2
khóa học
1
bình luận
Thông tin giảng viên

Giảng viên: Trần Đức Long.

Bếp trưởng Carving - Hệ thống nhà hàng Thế Giới Hải Sản.

Thành viên Hội Đầu Bếp Hoàng Gia Việt Nam.

Giảng viên cắt tỉa hội đầu bếp hoàng gia.

5 năm kinh nghiệm cắt tỉa rau củ quả.

Giải nhì cuộc thi đầm sen tháng 5 năm 2017.

Huy chương đồng cắt tỉa Thai Fex tháng 2 năm 2017 thi ở Băng Cốc - Thái Lan.

Huy chương vàng cắt tỉa rau củ quả Thai Fex tháng 6 năm 2017 thi ở Băng Cốc - Thái Lan.

Xem đầy đủ

Các khóa học