Interests
avatar

Trần Đình Dần (Master Trần)

9
3.8
0
  • Chuyên gia Internet Marketing với 3 năm kinh nghiệm hậu kỳ trong ngành đồ họa chuyển động, phim kỹ xảo.
  • Founder của Acamotion - nơi chia sẻ kiến thức đồ họa truyền thông.
Trần Đình Dần (Master Trần)
Courses: 9
Rating: 3.8
Followers: 0

Trần Đình Dần (Master Trần)

ABOUT
  • Chuyên gia Internet Marketing với 3 năm kinh nghiệm hậu kỳ trong ngành đồ họa chuyển động, phim kỹ xảo.
  • Founder của Acamotion - nơi chia sẻ kiến thức đồ họa truyền thông.
TOP COURSES
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...