Interests
avatar

Trần Diên Hiển

1
5
0
 • PGS.TS. Trần Diên Hiển.
 • Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ: Trường Đại học Tổng hợp Sác lơ – Praha- CH Séc.
 • Chứng chỉ The management of primary/elementary education do Philippine cấp năm 1997.
 • Chứng chỉ Overseas Short-Term Training programe for senior Curriculum Leaders, Textbook & Materials Writers Curiculum Planning & Textbook & Materials Development do Anh cấp năm 2015.
 • Từ 1974 đến 1991: Giảng dạy tại khoa Toán Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc (nay là Đại học sư Phạm Thái Nguyên).
 • Từ 1991 đến 2017: giảng dạy tại khoa Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • Nguyên trưởng khoa Giáo dục tiểu học.
 • Đồng tác giả bộ sách giáo khoa, sách Giáo viên và vở bài tập Toán tiểu học hiện nay.
 • Chủ tịch Hội đồng thẩm định Bộ Tài liệu hướng dẫn học và Hướng dẫn dạy học môn Toán của Dự án VNEN và một số tài liệu khác.
 • Tác giả của hàng trăm đầu sách dành và tài liệu cho Toán tiểu học.
Trần Diên Hiển
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 0

Trần Diên Hiển

ABOUT
 • PGS.TS. Trần Diên Hiển.
 • Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ: Trường Đại học Tổng hợp Sác lơ – Praha- CH Séc.
 • Chứng chỉ The management of primary/elementary education do Philippine cấp năm 1997.
 • Chứng chỉ Overseas Short-Term Training programe for senior Curriculum Leaders, Textbook & Materials Writers Curiculum Planning & Textbook & Materials Development do Anh cấp năm 2015.
 • Từ 1974 đến 1991: Giảng dạy tại khoa Toán Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc (nay là Đại học sư Phạm Thái Nguyên).
 • Từ 1991 đến 2017: giảng dạy tại khoa Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • Nguyên trưởng khoa Giáo dục tiểu học.
 • Đồng tác giả bộ sách giáo khoa, sách Giáo viên và vở bài tập Toán tiểu học hiện nay.
 • Chủ tịch Hội đồng thẩm định Bộ Tài liệu hướng dẫn học và Hướng dẫn dạy học môn Toán của Dự án VNEN và một số tài liệu khác.
 • Tác giả của hàng trăm đầu sách dành và tài liệu cho Toán tiểu học.
TOP COURSES
Loading...