Trần Diên Hiển
5.0  (1 đánh giá)

Kiến thức chuyên ngành (1)

18
học viên
1
khóa học
1
bình luận
Thông tin giảng viên

PGS.TS. Trần Diên Hiển.

Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ: Trường Đại học Tổng hợp Sác lơ – Praha- CH Séc.

Chứng chỉ The management of primary/elementary education do Philippine cấp năm 1997.

Chứng chỉ Overseas Short-Term Training programe for senior Curriculum Leaders, Textbook & Materials Writers Curiculum Planning & Textbook & Materials Development do Anh cấp năm 2015.

Từ 1974 đến 1991: Giảng dạy tại khoa Toán Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc (nay là Đại học sư Phạm Thái Nguyên).

Từ 1991 đến 2017: giảng dạy tại khoa Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nguyên trưởng khoa Giáo dục tiểu học.

Đồng tác giả bộ sách giáo khoa, sách Giáo viên và vở bài tập Toán tiểu học hiện nay.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định Bộ Tài liệu hướng dẫn học và Hướng dẫn dạy học môn Toán của Dự án VNEN và một số tài liệu khác.

Tác giả của hàng trăm đầu sách dành và tài liệu cho Toán tiểu học.

Xem đầy đủ

Các khóa học