Interests
avatar

Trần Đăng

1
0
0
  • Công việc hiện tại: Chuyên viên thiết kế và tạo bản in sách & các ấn phẩm quảng cáo.
  • Kiến thức đạt được: Hiểu và thành thạo thiết lập hệ thống mạng máy tính máy in cho doanh nghiệp, thành thạo các phần mềm chuyên đồ họa thiết kế (Photoshop, Corel, Illustrator, ...). Xử lý sự cố máy tính máy in, máy photocopy. Quản lý và điều hành cơ sở in hoạt động hiệu quả.
Trần Đăng
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Trần Đăng

ABOUT
  • Công việc hiện tại: Chuyên viên thiết kế và tạo bản in sách & các ấn phẩm quảng cáo.
  • Kiến thức đạt được: Hiểu và thành thạo thiết lập hệ thống mạng máy tính máy in cho doanh nghiệp, thành thạo các phần mềm chuyên đồ họa thiết kế (Photoshop, Corel, Illustrator, ...). Xử lý sự cố máy tính máy in, máy photocopy. Quản lý và điều hành cơ sở in hoạt động hiệu quả.
TOP COURSES
Loading...