TOPICA NATIVE
3.8  (412 đánh giá)

Ngoại ngữ (1)

541711
học viên
5
khóa học
412
bình luận
Thông tin giảng viên

Topica Native là đơn vị cung cấp chương trình tiếng Anh giao tiếp với hơn 1,600 giảng viên Âu - Úc - Mỹ, được phát triển tại 3 quốc gia Đông Nam Á. Các khóa học trực tiếp và trực tuyến theo nhóm nhỏ của Topica Native kéo dài từ 8h-24h cho phép bạn học tiếng Anh ở mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị. Website: https://topicanative.edu.vn/

Xem đầy đủ

Các khóa học