Tô Văn Phong Vũ
3.8  (4 đánh giá)

Marketing (1)

119
học viên
1
khóa học
4
bình luận
Thông tin giảng viên

- Phó Giám Đốc Điều Hành, HTX Vận Tải Châu Nghĩa Phát

- Trưởng Phòng Marketing, Công Ty TNHH Hải Tâm

- Quản Lý Thương Hiệu, Công Ty Curves Việt Nam

- Trợ Lý Giám Đốc Thương Hiệu, Công Ty TNHH Gannon

- Chuyên viên Trade Marketing, Công Ty TaiSun

- Giám Sát Kinh Doanh, Công Ty TNHH New Toyo

- Điều Phối Kinh Doanh, Công Ty LG Electronic

- Chứng chỉ Giám Đốc Thương Hiệu, Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Kinh Tế, ĐH Kinh Tế, Tp.HCM

- MBA chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, ĐH Kinh Tế, Tp.HCM

Xem đầy đủ

Các khóa học