Interests
avatar

Tiến sĩ Lê Văn Tấn

0
0
0
 • Nguyên Hiệu trưởng trường CĐ Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế Tỉnh Bình Dương
 • Phó Hiệu trưởng trường ĐH Gia Định
 • Viện trưởng Viện Phát Triển KHCN và Giáo Dục trực thuộc TW Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam
 • Giảng Viên thỉnh giảng các trường ĐH,CĐ trong thành phố HCM và các tỉnh Thành Miền Tây - Tây Nguyên
 • Kinh nghiệm hơn 20 năm làm công tác giảng dạy và quản lý (Các trường ĐH,CĐ công lập và Tư thục)
 • Các sách đã viết :Giáo trình thiết kế đồ họa PhotoShop-CorelDraw cho ĐH Bách khoa TPHCM
 • Tạp chí trường ĐH Hồng Bàng: Nhận dạng Sinh trắc học
 • Tạp chí khoa học của Thành Đoàn TPHCM:Dự báo số liệu các mô hình cây trồng trong lĩnh vực nông nghiệp trong nghành Cao Su
Tiến sĩ Lê Văn Tấn
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Tiến sĩ Lê Văn Tấn

ABOUT
 • Nguyên Hiệu trưởng trường CĐ Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế Tỉnh Bình Dương
 • Phó Hiệu trưởng trường ĐH Gia Định
 • Viện trưởng Viện Phát Triển KHCN và Giáo Dục trực thuộc TW Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam
 • Giảng Viên thỉnh giảng các trường ĐH,CĐ trong thành phố HCM và các tỉnh Thành Miền Tây - Tây Nguyên
 • Kinh nghiệm hơn 20 năm làm công tác giảng dạy và quản lý (Các trường ĐH,CĐ công lập và Tư thục)
 • Các sách đã viết :Giáo trình thiết kế đồ họa PhotoShop-CorelDraw cho ĐH Bách khoa TPHCM
 • Tạp chí trường ĐH Hồng Bàng: Nhận dạng Sinh trắc học
 • Tạp chí khoa học của Thành Đoàn TPHCM:Dự báo số liệu các mô hình cây trồng trong lĩnh vực nông nghiệp trong nghành Cao Su
TOP COURSES

No Related Course