Interests
avatar

Thủy Hoàng Dân

0
0
0
  • Giám đốc trung thể dục thể thao Dan Fitness.
  • Đang là giảng viên đào tạo và huấn luyện hàng trăm học viên ở mọi đối tượng và lứa tuổi trung tâm thể thao Dan Fitness.
  • Hơn 7 năm tham gia thi đấu và huấn luyện thể dục thể thao.
  • Đã được cấp chứng chỉ huấn luyện viên Fitness, chứng chỉ sơ cấp cứu hội chữ thập đỏ Tp.Hồ Chí Minh.
Thủy Hoàng Dân
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Thủy Hoàng Dân

ABOUT
  • Giám đốc trung thể dục thể thao Dan Fitness.
  • Đang là giảng viên đào tạo và huấn luyện hàng trăm học viên ở mọi đối tượng và lứa tuổi trung tâm thể thao Dan Fitness.
  • Hơn 7 năm tham gia thi đấu và huấn luyện thể dục thể thao.
  • Đã được cấp chứng chỉ huấn luyện viên Fitness, chứng chỉ sơ cấp cứu hội chữ thập đỏ Tp.Hồ Chí Minh.
TOP COURSES

No Related Course