Interests
avatar

Thu Hương Viau

1
0
0
  • Founder - Manager - Instructor của CLB La Belle - được đông đảo học viên yêu mến
  • Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực fitness nhiều năm
  • Một trong những giảng viên hàng đầu về zumba ở Việt Nam
Thu Hương Viau
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Thu Hương Viau

ABOUT
  • Founder - Manager - Instructor của CLB La Belle - được đông đảo học viên yêu mến
  • Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực fitness nhiều năm
  • Một trong những giảng viên hàng đầu về zumba ở Việt Nam
TOP COURSES
Loading...