Ths. Lương Hoàng Hướng & Ths. Nguyễn Hùng Dũng
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Thạc sĩ: Nguyễn Hùng Dũng - Giảng viên đào tạo Kỹ thuật Phần mềm, Mạng máy tính & An toàn - An ninh Thông tin tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm - Đại học Cần Thơ

Các chứng nhận đạt khác:

- Chứng nhận khóa tập huấn giảng dạy kỹ sư cơ bản (FE) tại Nhật Bản.

- Windows Server 2008 Active Directo- Chứng nhận kỹ năng giảng dạy theo chuẩn quốc tế Aptech.ry, Configuring

Kinh nghiệm:

- Quản trị Phòng học & Quản trị Hệ thống tại CUSC: 2005 - 2007 (CUSC).

- Giảng viên: 2008-nay.

Nghiên cứu: An toàn - An ninh thông tin, Big Data, Hệ thống hỗ trợ ra quyết định.

Thạc sĩ: Lương Hoàng Hướng - Giảng viên đào tạo Kỹ thuật Phần mềm, Mạng máy tính & An toàn - An ninh Thông tin tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm - Đại học Cần Thơ

Các chứng nhận Microsoft:

- Pro: Designing and Developing Web Applications Using Microsoft .Net Framework 4.0

- Windows Server 2008 Active Directory, Configuring

- Pro: Windows Server 2008, Server Admininstrator

- Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring

Kinh nghiệm:

- Giảng viên: 2011-nay.

- Nghiên cứu: An toàn - An ninh thông tin, IoT, Mô hình hóa & Mô phỏng.

Xem đầy đủ

Các khóa học