Interests
avatar

ThS. Trần Ngọc Thiện

0
0
0
  • Hiện là giảng viên đang công tác tại Khoa Cơ khí chế tạo máy - ĐH SPKT TP.HCM.
  • Có hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy và sử dụng phần mềm Solidworks để thiết kế các mô hình 3D cho một số công ty trong và ngoài nước như: Intel, Sophic Automation Vietnam, TDK Vietnam, cty chế tạo máy An Thành,....
ThS. Trần Ngọc Thiện
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ThS. Trần Ngọc Thiện

ABOUT
  • Hiện là giảng viên đang công tác tại Khoa Cơ khí chế tạo máy - ĐH SPKT TP.HCM.
  • Có hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy và sử dụng phần mềm Solidworks để thiết kế các mô hình 3D cho một số công ty trong và ngoài nước như: Intel, Sophic Automation Vietnam, TDK Vietnam, cty chế tạo máy An Thành,....
TOP COURSES

No Related Course