Interests
avatar

Ths. Nguyễn Hồng Sơn

1
3.3
0
  • Đồng sáng lập công ty Nakitech.
  • Hợp tác giảng dạy tại STDIO.
  • Nghiên cứu tại khoa Công nghệ thông tin và truyền thông trường Đại học Cần Thơ.
  • 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình ứng dụng.
Ths. Nguyễn Hồng Sơn
Courses: 1
Rating: 3.3
Followers: 0

Ths. Nguyễn Hồng Sơn

ABOUT
  • Đồng sáng lập công ty Nakitech.
  • Hợp tác giảng dạy tại STDIO.
  • Nghiên cứu tại khoa Công nghệ thông tin và truyền thông trường Đại học Cần Thơ.
  • 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình ứng dụng.
TOP COURSES
Loading...