Thị Ánh Tuyết Tường
0.0  (0 đánh giá)

Phát triển cá nhân (1)

5
học viên
1
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Cơ quan công tác: Làm việc tại Hội sở chính - Ngân hàng TMCP Quân đội. Thông tin quá trình công tác như sau:

- Từ T8/2005 - T11/2005: Làm việc tại Trung tâm Thẻ. Các chức danh đã trải qua: Chuyên viên phát triển kinh doanh thẻ, Trưởng Bộ phận Phát hành thẻ và Dịch vụ khách hàng.

- Từ T11/2005 - T5/2017: Làm việc tại Ban Phát triển Dịch vụ: Thư ký Ban Phát triển Dịch vụ

- Từ T5/2017 --> Nay: Làm việc tại Trung tâm Sáng tạo số - Khối Ngân hàng số: Thiết kế và phát triển dịch vụ kênh ngân hàng số.

Xem đầy đủ

Các khóa học