Interests
avatar

Thầy Minh Tuệ

0
0
0
  • Website: www.hocvienlyso.org
  • Với hơn 10 năm công tác trong việc giảng dạy. Hơn 5 năm nghiên cứu và dạy Tử vi, những phương pháp dạy luôn được cải tiến, làm cho bạn có thể tiếp thu kiến thức nhanh nhất có thể.
  • Lý thuyết luôn đi kèm với thực hành giúp bạn tự tin hơn với những kiến thức đang học.
  • Với tiêu chí: học được thì phải luận được, thầy Minh Tuệ sẽ truyền được cảm hứng học và nghiên cứu Tử vi cho các bạn.
Thầy Minh Tuệ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Thầy Minh Tuệ

ABOUT
  • Website: www.hocvienlyso.org
  • Với hơn 10 năm công tác trong việc giảng dạy. Hơn 5 năm nghiên cứu và dạy Tử vi, những phương pháp dạy luôn được cải tiến, làm cho bạn có thể tiếp thu kiến thức nhanh nhất có thể.
  • Lý thuyết luôn đi kèm với thực hành giúp bạn tự tin hơn với những kiến thức đang học.
  • Với tiêu chí: học được thì phải luận được, thầy Minh Tuệ sẽ truyền được cảm hứng học và nghiên cứu Tử vi cho các bạn.
TOP COURSES

No Related Course