Thầy Minh Tuệ
4.0  (1 đánh giá)

Phong thủy/Nhân tướng học (1)

25
học viên
1
khóa học
1
bình luận
Thông tin giảng viên

Website: www.hocvienlyso.org

- Với hơn 10 năm công tác trong việc giảng dạy. Hơn 5 năm nghiên cứu và dạy Tử vi, những phương pháp dạy luôn được cải tiến, làm cho bạn có thể tiếp thu kiến thức nhanh nhất có thể.

- Lý thuyết luôn đi kèm với thực hành giúp bạn tự tin hơn với những kiến thức đang học.

- Với tiêu chí: học được thì phải luận được, thầy Minh Tuệ sẽ truyền được cảm hứng học và nghiên cứu Tử vi cho các bạn.

Xem đầy đủ

Các khóa học