Interests
avatar

Thân Đức Hòa

0
0
1
  • Giảng Viên Học Viện Tinh Thần Quốc Tế MEA INC.
  • Tốt nghiệp Khoá Đào Tạo Giảng Viên Học Viện Tinh Thần Quốc Tế IMEI.
  • 15 năm kinh nghiệm giảng dạy về kinh doanh, bán hàng, marketing online, kỹ năng lãnh đạo, quản trị doanh nghiệp, kỹ năng mềm, kỹ năng sống..
  • Thành tựu, giải thưởng liên quan đến chủ đề khoá học: Đề Án Tốt Nghiệp Loại Xuất Sắc.
Thân Đức Hòa
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 1

Thân Đức Hòa

ABOUT
  • Giảng Viên Học Viện Tinh Thần Quốc Tế MEA INC.
  • Tốt nghiệp Khoá Đào Tạo Giảng Viên Học Viện Tinh Thần Quốc Tế IMEI.
  • 15 năm kinh nghiệm giảng dạy về kinh doanh, bán hàng, marketing online, kỹ năng lãnh đạo, quản trị doanh nghiệp, kỹ năng mềm, kỹ năng sống..
  • Thành tựu, giải thưởng liên quan đến chủ đề khoá học: Đề Án Tốt Nghiệp Loại Xuất Sắc.
TOP COURSES

No Related Course