Thái Quang Nhân
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Jackie Thái

9 năm đương đầu và thành công với thị trường tài chính khắc nghiệt

Dẫn dắt quỹ đầu tư cá nhân tạo tăng trưởng ấn tượng 183% trong 12 tháng

Những phân tích của ông nhiều lần chiến thắng CNBC

Đào tạo hàng nghìn người tại Việt Nam và Đông Nam Á

Xem đầy đủ

Các khóa học