Interests
avatar

Thái Phương

0
0
0
  • Là Giám đốc của công ty tư vấn hệ thống quản trị cho các doanh nghiệp, chơi đàn từ lúc 10 tuổi, âm nhạc là một kết nối giúp cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
  • Chia sẻ cách chơi âm nhạc là sở thích sau thời gian làm việc căng thẳng.
Thái Phương
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Thái Phương

ABOUT
  • Là Giám đốc của công ty tư vấn hệ thống quản trị cho các doanh nghiệp, chơi đàn từ lúc 10 tuổi, âm nhạc là một kết nối giúp cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
  • Chia sẻ cách chơi âm nhạc là sở thích sau thời gian làm việc căng thẳng.
TOP COURSES

No Related Course