Thái Lâm Toàn
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

TS. Thái Lâm Toàn hiện đang là một chuyên gia đào tạo - huấn luyện và là cố vấn chiến lược doanh nghiệp. Hoạt động tiêu biểu:

- Hơn 8 năm kinh nghiệm trong hoạt động đào tạo và tư vấn doanh nghiệp lĩnh vực kinh tế như tái cấu trúc doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh,...

- Nhiều năm kinh nghiệm hoạt động đào tạo và tư vấn doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin như lý thuyết thông tin, mạng máy tính,...

- Hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng với vai trò là nhà quản lý: quản lý kế toán giao dịch, huy động vốn tại ngân hàng Agribank.

Xem đầy đủ

Các khóa học