Tạo thầy
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Cô Trần Thị Ái Liên là Thạc sỹ Chính sách công tại University of California, Berkeley (USA).

Xem đầy đủ

Các khóa học