Interests
avatar

Tạ Phương Thảo

0
0
0
  • Giám đốc sáng tạo của Digital Media.
  • Trên 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mền thiết kế như: Cinema 4D, Autodesk Maya, Adobe After Effects, Adobe Premiere...
  • Chị chuyên thực hiện các dự án 3D Animation, Motion Graphics 3D và TVC quảng cáo cho các đối tác trong nước và nước ngoài.
  • Ngoài ra chị còn tham gia rất nhiều buổi chia sẻ về nghề thiết kế sáng tạo 3D Animation và TVC cho các bạn trẻ yêu thích công việc này.
Tạ Phương Thảo
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Tạ Phương Thảo

ABOUT
  • Giám đốc sáng tạo của Digital Media.
  • Trên 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mền thiết kế như: Cinema 4D, Autodesk Maya, Adobe After Effects, Adobe Premiere...
  • Chị chuyên thực hiện các dự án 3D Animation, Motion Graphics 3D và TVC quảng cáo cho các đối tác trong nước và nước ngoài.
  • Ngoài ra chị còn tham gia rất nhiều buổi chia sẻ về nghề thiết kế sáng tạo 3D Animation và TVC cho các bạn trẻ yêu thích công việc này.
TOP COURSES

No Related Course