Tạ Ngọc Tiến
1.5  (2 đánh giá)

Marketing (1)

46
học viên
1
khóa học
2
bình luận
Thông tin giảng viên

Co-founder TNI Business School

Content director TNI GROUP

Co-founder tại TNI Business School Content Director tại TNI GROUP

Xem đầy đủ

Các khóa học