Interests
avatar

Tạ Ngọc Tiến

0
0
0
  • Content Manager - Quản lý nội dung tại TNI Business School
  • Branding Executive - Xây dựng thương hiệu tại TNI Business School
  • Giảng viên khóa học Content Marketing
  • Giảng viên khóa Sales Promotion
Tạ Ngọc Tiến
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Tạ Ngọc Tiến

ABOUT
  • Content Manager - Quản lý nội dung tại TNI Business School
  • Branding Executive - Xây dựng thương hiệu tại TNI Business School
  • Giảng viên khóa học Content Marketing
  • Giảng viên khóa Sales Promotion
TOP COURSES