Interests
avatar

Tạ Đức Hải

1
4.8
0
  • Hiện đang công tác giảng dạy tại Học viện KTQS
  • Founder của website: matlabthayhai.info
  • Kinh nghiệm hơn 7 năm làm việc và ứng dụng phần mềm Matlab
  • Có hơn 40 video hướng dẫn lập trình được sự ủng hộ của hàng nghìn người xem
  • Chủ nhân của 05 khóa học online trực tiếp hỗ trợ các bạn học viên tại Việt Nam cũng như đang học tập tại nước ngoài
Tạ Đức Hải
Courses: 1
Rating: 4.8
Followers: 0

Tạ Đức Hải

ABOUT
  • Hiện đang công tác giảng dạy tại Học viện KTQS
  • Founder của website: matlabthayhai.info
  • Kinh nghiệm hơn 7 năm làm việc và ứng dụng phần mềm Matlab
  • Có hơn 40 video hướng dẫn lập trình được sự ủng hộ của hàng nghìn người xem
  • Chủ nhân của 05 khóa học online trực tiếp hỗ trợ các bạn học viên tại Việt Nam cũng như đang học tập tại nước ngoài
TOP COURSES
Loading...