Interests
avatar

Sam Trần

1
4.7
3
  • ✓ Chuyên biệt về dạy ngữ pháp cho học viên mất gốc
  • ✓ Chuyên viên phát triển nội dung và sản phẩm tại Elight Education
  • ✓ Giảng viên tiếng Anh tại nhiều thương hiệu lớn như Elight, Tiboo, NINO TOEIC
Sam Trần
Courses: 1
Rating: 4.7
Followers: 3

Sam Trần

ABOUT
  • ✓ Chuyên biệt về dạy ngữ pháp cho học viên mất gốc
  • ✓ Chuyên viên phát triển nội dung và sản phẩm tại Elight Education
  • ✓ Giảng viên tiếng Anh tại nhiều thương hiệu lớn như Elight, Tiboo, NINO TOEIC
TOP COURSES

No Related Course