Interests
avatar

Sam Trần

1
0
1
  • ✓ Chuyên biệt về dạy ngữ pháp cho học viên mất gốc
  • ✓ Chuyên viên phát triển nội dung và sản phẩm tại Elight Education
  • ✓ Giảng viên tiếng Anh tại nhiều thương hiệu lớn như Elight, Tiboo, NINO TOEIC
Sam Trần
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 1

Sam Trần

ABOUT
  • ✓ Chuyên biệt về dạy ngữ pháp cho học viên mất gốc
  • ✓ Chuyên viên phát triển nội dung và sản phẩm tại Elight Education
  • ✓ Giảng viên tiếng Anh tại nhiều thương hiệu lớn như Elight, Tiboo, NINO TOEIC
TOP COURSES
Loading...